Diocese of Limerick Heritage Project Home Index Search Help

Local Sites   Kilcornan   Priests
Townlands

English Name Irish Name Meaning
Bansha An Bháinseach The small tract of lea-ground
Ballycahane Baile Uí Chatháin The town of Ó Catháin
Ballymartin Baile Mháirtín The town of Máirtín
Ballynamona Baile na Móna The town of the bogland
Ballymacdonagh Baile Mhic Dhonnchú The town of Mac Donnchú
Ballyshonickbane Baile Sheoinic Bháin The town of Seoinic Bán
Ballyvogue Baile Dhabhóg The town of Dabhóg
Blossomhill Sceach na Bláithche The hawthorn of the buttermilk
Boherboy An Bóthar Buí The yellow road
Castlegrey An Caisleán Riabhach The striped castle
Castletown Baile an Chaisleáin The town of the castle
Cloonnagalleen Cluain Ó gCoilín The meadow of Uí Choilín
Cow Park Páirc na mBó The field of the cows
Cragreagh An Chraig Riabhach The striped rock
Croker’s-park Baile Shitric The town of Sitric
Currahchase An Chora The weir
Deegerty Na Dígirtí Meaning uncertain
Derreen An Doirín The small thicket
Drominaclara Dromainn an Chláraigh The ridge of An Clárach
Dromlohan Drom Locháin Ridge of the chaff
Drommoher Drom Aichir Beag The small ridge of Aichear
Garranard An Garrán Ard The white grove
Graigues An Ghráig The hamlet
Kilbreedy Cill Bhríde The church of Bríd
Kilcornan Cill Churnáin The church of Curnáin
Killeen An Cillín The small church
Moig East Glebe Cill Churnáin The church of Curnáin
Moig West Maigh Thiar The plain
Morenane Boirneán The rocky place
Newtown An Baile Nua The new town
Rintulla Rinn Tula Meaning uncertain
Shanbally An Seanbhaile Mór The big old town
Stonehall Ard Lomáin The high place of Lomán
Summerville Drom Aichir Mór The big ridge of Aichear
Tinaculla Tigh na Coille The house of the wood


Heritage Project Home | Kilcornan Home | Back to Top

Local Sites         Priests